ALFA Diskli Tiller
Alphadisk yaylı diskaro tarla ve bahçelerde kullanılır. Anız bozmada, çayır otlu yerlerde tam randımanlı çalışır. Toprak keseklerini, tarladaki ot ve bitki artıklarını parçalayarak toprağa karışmasını sağlar. Birbirinden bağımsız yaylı ayaklar sayesinde gelebilecek dış etkenlere karşı sadece etkiye maruz kalan ayak devre dışı kalır. Etkiden kurtulunca yay tertibatı sayesinde çalışmaya devam eder.Isıl işlemli yay etkili ayak laması sayesinde diğer diskarolara göre daha rahat battığı gözlemlenmiştir. Bu sayede daha az çeki gücü olduğu için enerji sarfiyatı düşük olmaktadır. Çiftçilerimiz için birinci kriter olan mazot ihtiyacını en az seviyeye çekmektedi